top-image960x288

Flamenco voorstellingen

Kika is ruim 25 jaar werkzaam als danseres. Ze heeft in de grootste Internationale theaters en festivals gestaan. Maar ook in de intiemste theaters, kerkjes en ‘peñas’. Vanuit deze ervaring voelt ze aan welke samenstelling van muzikanten en welk programma zich inhoudelijk het best leent voor uw situatie.

Traditioneel gezien bestaat een flamencodansgroep minimaal uit dans, zang en gitaar. Hoe groter de groep, hoe spectaculairder het optreden en hoe gevarieerder het repertoire. Bij uitbreiding kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld meer dansers, meer zangers, meer gitaristen of bijvoorbeeld een combinatie met piano, fluit, percussie, videoprojecties, tekst, poëzie…

Alle muzikanten en dansers met wie Kika werkt, voor een groot deel Spanjaarden, wijden zich elke dag aan de flamenco. Bovendien meten ze zich aan wat er in Spanje gebeurt. Daar ontwikkelt de flamenco zich vanaf haar ontstaan alsmaar door. Flamenkika is van het hoogst haalbare niveau in Nederland. Een voorstelling van Flamenkika is daardoor altijd krachtig, spannend, passievol en levendig. En nooit goedkoop.

Wilt u een voorstelling boeken? Neem dan contact op >>